2013 වසරේදී රිය අනතුරකින් මිය ගිය සුපිරි හොලිවුඩ් නළු පෝල් වෝල්කර් පැදවු මෝටර් රථ 21ක් පසුගිය ජනවාරි 15 වැනිදා ඇමෙරිකාවේ ඇරිසෝනා නගරයේදී වෙන්දේසි කර ඇත. මෙහිදි ඉහළම මිළකට අලෙවි තිබුණේ වොල්කර් පාව්චිච් කළ 1995 වසරේ නිෂ්පාදන කළ ‘BMW M3 ලයිට්වේට්’ මෝටර් රථයයි. එය ඇමෙරිකානු ඩොලර් 285,000ක මුදලකට අලෙවි තිබුණි. වොල්කර්ගේ මෙම රථ 21 වෙන්දේසි කිරිමෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.3ක මුදලක් ඔහුගේ පවුලේ ඥාතින්ට උපයා ගැනීමට හැකි වු බව විදෙස් සිනමා වෙබ් අඩවි සඳහන් කර සිටියි.

 710 total views

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here