කුරුඳුවත්තේ දී සුපිරි රථයක් අපරික්ෂා කාරීව ධාවනය කර විශාල මුදලක අලාභ හානියක් සිදු කළ රියදුරු බලපත් නොමැති තරුණියව නීතියේ රැහැනට හසුකර ගැනීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කුරුඳුවත්ත පොලිසියේ නිලධාරියෙකු කළ ක්‍රියාවක් පිළිබඳව වාර්තා වනවා.

ඒ,නුගේගොඩ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයාගේ දියණිය පැදවූ එම රථයේ අංක තහඩුව ගැලවීමට ඔවුන් උත්සහ කළ අවස්ථාවේ වහාම එය ඡායාරූප ගත කිරීමයි.

රියදුරු බලපත් තිබූ පුද්ගලයන් තිදෙනෙක් එම අනතුරට පත් වාහනයේ සිටි අතර ඔවුන්ට ඉදිරිපත් වීමට ඉඩ නොදී නිවැරදි රියදුරා වූ කාන්තාව නීතියේ රැහැනට හසුකර ගැනීමට ඔහු ක්‍රියා කර තිබුණා.

පොලිස් ප්‍රධානියෙකුගේ දුවක් වුව ද නීතියේ රැහැනට හසුකර ගැනීමට අවශ්‍ය සාක්ෂි ඉතිකරගත් එවන් නිලධාරීන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවටම කීර්තියකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here