රටේ බහුතරයක් ජනතාවගේ වත්මන් හැසිරීම් වලට නිසි පියවරක් නොගත්තොත් දෙසැම්බරය දැඩි අවදානම් බව සෞක්‍ය අංශ පෙන්වා දෙයි.

ජනතාව දැනටමත් සංචරණ සිමා සහ සෞඛ්‍ය උපදෙස් නොසලකා සිටීම සම්බන්දයෙන් අදහස් දක්වමින් ඔවුන් මෙම අනතුරු ඇඟවීම සිදු කරයි.

පසුගිය සතියේදී පැවති දීර්ඝ නිවාඩුවේදී බොහොමයක් දෙනා ඉවක් බවක් නොමැතිව සංචරණ සිමා නොසලකා හරි ආකාරයක් දැක ගැනීමට හැකිවූ බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගේ සංසදය පවසයි. මෙය ඉතාමත් අනතුරු දායක තත්වයක් බවත් සෞඛ්‍ය උපදෙස් නොසලකා සිටීම සම්බන්දයෙන් දැඩි පියවරක් ගත යුතු බව ඔවුන් අවධාරණය කරයි.

 60 total views

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here