වොල්ගා කල්පනී ගැන කවුරුත් දන්නවනෙ. පුංචි තිරය හැඩකරන ඇයට කවුරුත් හරිම ආදරෙයි. ඒකට එක හේතුවක් තමයි ඈට ඇති හුරුබුහුටි පෙනුම. ඉතින් ඔන්න මේ කියන්න යන්නෙ වොල්ගා ගැන අලුත් ආරංචියක්.

“The last tattoo in My life….” මෙහෙම සටහනක් තැබූ වොල්ගා අපූරු රූ එකතුවක්ද මුහුණු පොතට එකතු කර තිබුණා.

 

 42 total views

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here