ඉන්ධන තිබෙන පිරවුම්හල් පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා නව යෙදවුමක් (APP) හඳුන්වා දෙන බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය පවසයි.ඒ හරහා දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක ඉන්ධන තිබෙන පිරවුම්හල් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගත හැකි බව එහි සභාපති ජයන්ත ද සිල්වා සඳහන් කළා

දිනය තුළ ඉන්ධන පැමිණීමට නියමිතව ඇති පිරවුම්හල් ද එම නව යෙදවුම හරහා දැනගත හැකි වේ.

ඊට අමතරව දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලට විනෝද චාරිකා සඳහා ගමන් කිරීමේදී එම ප්‍රදේශවල පිහිටි පිරවුම්හලකින් ඉන්ධන ලබාගත හැකි පරිදි නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට නියමිත බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

 54 total views

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here