පසුගිය දවස්වල සමාජ මාධ්‍ය තුළ එක්තරා යුවළකගේ ප්‍රී ෂූට් එකක ඡායාරූපයක් බොහෝ දෙනා අතරේ කතාබහට ලක්වුණා.ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් මේ ඡායාරූපයට කවි, නිසඳෙස් පවා ලියා තිබුණා.ඉතින් ඒ කතාබහට ලක්වුණු ඡායාරූපය අයිති දෙන්නව අපිට අහම්බෙන් වගේ මුහුණු පොතෙන් හමුවුණා.

මේ තියෙන්නෙ ඒ දෙන්නාගේ ෂූට් එක…

 38 total views

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here