ඩුබායි බැංකුවක රාජපක්ෂලාගේ මුදල් ඇතැයි කීමට සාක්ෂි නැතැයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

ඩුබායි බැංකුවක ඩොලර් බිලියනයක මුදලක් තිබේ දැයි සෙවීමට කණ්ඩායමක් එම රටට පිටත් කළ ද ඒ පිළිබඳව සාක්ෂි නැතැයි තමන්ට පැවසූ බව ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටියේය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර දිසානායක මහතා විසින් අය-වැය විවාදයේ දී අදහස් දක්වමින් විමසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ජනාධිපතිවරයා ඒ බව කියා සිටියේය.

ඩුබායි බැංකුවක ඩොලර් බිලියනයක මුදලක් තැන්පත් කර ඇතැයි කියන වාර්තා ගැන සෙවීමට යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේ කණ්ඩායමක් ඩුබායි රාජ්‍යයට ගියද ඒ සඳහා සාක්ෂි නැති බව ඔවුන් පැවසුවේ යැයි ජනාධිපතිවරයා කියා පැවසීය.

 

 22 total views

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here